Leave a comment

Фотографията и Аз-ът

„Фотографията и Аз-ът” с участието на френския проф. Франсоа Сулаж и български учени на 16.05.12 от 18ч. в Клуб Дада (ул.Бенковски 10).

Може ли да мислим 20 век без фотографията? А 21? Как се променя фотографията в епохата на Интернет и социалните мрежи? Как фотографията поставя вечните философски въпроси за конструирането на Аз-а и света, за статута на образите – репродукция или демиург? Кафе-дебат „Фотографията и Аз” ще разгледа и новите горещи въпроси, и рефлексивните философски въпроси.

Лектор е проф. Франсоя Сулаж, професор в Университета Париж 8 и в Националния институт за история на изкуството и директор на изследователския център Изкуство на образите&Съвременно изкуство и на групата RETINA – Теоретични и естетически изследвания на съвременните и древните образи. Той преподава и работи паралелно във Франция, Латинска Америка, Магреба, Азия и Европа.

Разнообразни български гледни точки към темата ще предложат Цочо Бояджиев (философ и фотограф), Ивайло Дичев (културолог), Орлин Спасов (медиен експерт), Зафер Галибов (фотограф), Анна Кръстева (политолог).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: